Advocaat Zeist

Wat maakt een advocaat Zeist ethisch?

Er is een Europese gedragscode waarin gedragsregels voor een advocaat Zeist in vermeld staan. Het doel van gedragscode voor advocaten is dat het een code vaststelt die te allen tijde door alle advocaten moet worden gevolgd bij het vervullen van hun professionele verantwoordelijkheden om de waardigheid en het respect van de advocatuur te behouden. Voordat een advocaat Zeist een gediplomeerd advocaat wordt, moeten ze vaak een ethisch examen afleggen en een plechtige eed afleggen waarin ze zweren dat ze zich zullen houden aan de Europese gedragscode. Hoewel de ethische code per land enigszins kan verschillen, bevat een ethische code voor advocaten over het algemeen regels en voorschriften die ervoor zorgen dat advocaten de wet naleven, gerechtigheid nastreven en ijverig opkomen voor de belangen van hun cliënt. In dit artikel zullen we een aantal van deze codes die gelden voor een advocaat Zeist bespreken

Vertrouwelijkheid

Een advocaat Zeist mag geen informatie vrijgeven met betrekking tot de vertegenwoordiging van jou als cliënt aangaat, tenzij jij hem toestemming geeft of de openbaarmaking impliciet is toegestaan om de vertegenwoordiging van de cliënt in kwestie uit te voeren. Een advocaat mag nooit het vertrouwen of de geheimen van een cliënt mag gebruiken voor persoonlijk voordeel of voor persoonlijk gewin. Vertrouwelijkheid is dus gegarandeerd.

Competentie

De regels maken duidelijk dat een advocaat Zeist jou als cliënt competent moet vertegenwoordigen. Dit betekent dat een advocaat de juridische kennis, kunde, grondigheid en voorbereiding moet hebben die redelijkerwijs nodig. Als een advocaat Zeist niet bekwaam is om de juridische kwestie van een cliënt te behandelen, moet die advocaat over het algemeen bekwaam worden, bijvoorbeeld door een andere advocaat te raadplegen of adequaat onderzoek te doen, of zijn cliënt te helpen bij het vinden van een andere advocaat om de juridische kwestie te behandelen.

Professioneel oordeel van advocaat Zeist

Een advocaat dient een onafhankelijk professioneel oordeel uit te oefenen namens jou. Dit betekent dat een advocaat geen dienstverband van een cliënt kan aanvaarden wanneer er een belangenconflict bestaat. Bovendien mag een advocaat zich onthouden van het verwerven van een financieel belang in de zaken, behalve zaken die op basis van onvoorziene kosten worden aanvaard. Voor een ethische advocaat Zeist, kijk op Advocatenkantoren.nl om een geschikte kandidaat te vinden, die jou kan ondersteunen bij zaak tot jou gerelateerd!